bg-blob bg-blob bg-blob bg-blob

Gebruikersovereenkomst

Aanvullende Gebruiksvoorwaarden Homie (v5.3, september 2021)

Order_Date

Op alle diensten van Homie zijn de Algemene Voorwaarden conform het Thuiswinkel Waarborg Certificaat van kracht. Deze gebruikersovereenkomst bevat aanvullende voorwaarden, verplichtingen en afspraken.

1. Partijen

Dienstverlener: Homie B.V., ook handelend onder Homie Pay-Per-Use (hierna “Homie” of “service aanbieder” genoemd), een in Nederland geregistreerd bedrijf met KvK registratienummer 66592429, gevestigd aan de Wagenmakersweg 3, 3449 HV Woerden, Nederland.

Contactgegevens:
phone: 015 – 7601615
email: info@homiegroup.com

Gebruiker: Sell_to_Customer_Name (hierna “gebruiker” of “klant” genoemd), wonende Sell_to_Address], Sell_to_Post_Code, Sell_to_City, Nederland. Extra_information
Contactgegevens:
telefoon: [phone]
e-mail: E_Mail

2. Aangeboden dienst

Homie stelt gebruiker een goed functionerend apparaat ter beschikking. Eventuele reparaties en ophalen bij beëindiging van deze overeenkomst na 12 maanden zijn gratis. Het apparaat is en blijft eigendom van Homie gedurende en na de contractperiode. In het geval van een wasmachine of droger wordt het gebruik via een ingebouwde ‘tracker’ geregistreerd. De gebruiker ontvangt dan voor elk afzonderlijk gebruik een rekening, waarbij de prijs per was/droogbeurt verschilt, afhankelijk van het gekozen programma en de gekozen contractvorm.

De door Homie aangeboden diensten blijven in ontwikkeling. Hierdoor is het niet uitgesloten dat zich van tijd tot tijd (kleine) problemen met het wassen, het registreren van de wasbeurten (indien van toepassing) en/of betalingen voorkomen. Gebruiker en dienstverlener zijn zich hiervan bewust en zullen elkaar zo goed mogelijk helpen om, mochten bovenstaande problemen zich voordoen, deze zo snel mogelijk te verhelpen.

3. Homie’s verplichtingen

3.1 Ter beschikking stellen van een goed functionerend apparaat bij de gebruiker en te allen tijde het gebruik registreren (in het geval van een wasmachine of droger) om goed gedocumenteerde facturering mogelijk te maken.
3.2 Homie streeft ernaar om de bestelde producten binnen een levertermijn van drie werkdagen te leveren bij de gebruiker.
3.3 Indien van toepassing, zorgt Homie bij aflevering van het apparaat kosteloos voor een verantwoorde verwijdering van een oud apparaat, dat losgekoppeld en klaar moet staan voor transport op het moment van ophalen.
3.4 Homie zal zorgen voor reparatie of vervanging in geval van een defect aan het Homie-apparaat van de gebruiker. Homie doet dit geheel kosteloos, tenzij de schade is veroorzaakt door onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van de machine door de klant. Zodra de storing door de klant is gemeld via e-mail of telefoon, zal Homie de gebruiker zo snel mogelijk informeren over de geplande corrigerende maatregelen (reparatie of vervanging).
3.5 Regelmatig het gebruik van het apparaat te analyseren om advies te geven over het optimaliseren van de milieuprestaties.
3.6 Homie verzorgt reguliere aansluiting op de vereiste aansluitingen die van toepassing zijn voor aansluiting van het apparaat (afvoer/aanvoer/elektriciteit). Homie is niet verantwoordelijk voor waterschade en nevenschade.

4. Verplichtingen van de gebruiker

4.1 Tijdens de bestelprocedure de juiste informatie verstrekken over de toegankelijkheid van het adres en de plaats waar de het apparaat zal worden geïnstalleerd en over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van stroom, water, afvoer en draadloos internet (indien van toepassing). Onverwachte extra kosten als gevolg van afwijkende omstandigheden ter plekke mogen door Homie in rekening worden gebracht. Dit zal ter plaatse worden besproken en indien mogelijk besloten.
4.2 Tijdens de leverdatum- en tijd aanwezig te zijn, jezelf te kunnen legitimeren, te tekenen voor ontvangst en ervoor te zorgen dat de locatie waar het apparaat moet worden afgeleverd en geïnstalleerd goed toegankelijk is voor de bezorgers.
4.3 Zorgvuldig met het apparaat om te gaan en het apparaat alleen te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. Homie rekent een borg en stelt voorwaarden aan het terugkrijgen van de borg na beëindiging van de overeenkomst. Het apparaat dient bij inontvangstneming schoon en onbeschadigd te zijn en naar behoren te functioneren in aanwezigheid van alle originele onderdelen.
4.4 Gebruiker mag derden toestaan gebruik te maken van het apparaat, zolang dit buren en/of vrienden betreft. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor dit derden gebruik. Commercieel gebruik van het apparaat is niet toegestaan.
4.5 Ervoor zorgen dat het apparaat verbonden is met draadloos internet (alleen in het geval van een wasmachine of droger) zodat het gebruik van de machine kan worden geregistreerd en indien nodig zelf de verbinding te herstellen. Het apparaat kan slechts korte tijd in offline status gebruikt worden, waarna het apparaat automatisch blokkeert. Zodra het apparaat weer online is wordt de blokkade automatisch opgeheven. In het geval dat een apparaat langer dan 1 maand offline is, is Homie gerechtigd om de gebruiker, naast de normale gebruikskosten, een offline tarief van €25,00/maand in rekening te brengen.
4.6 Homie uiterlijk binnen een week op de hoogte brengen van eventuele storingen met het apparaat of van de WiFi-verbinding.
4.7 Geen aanpassingen of reparaties aan een apparaat uit te voeren, of te laten uitvoeren.
4.8 Homie minimaal 1 maand van tevoren op de hoogte te brengen in geval van verhuizing (zowel binnenshuis als naar een ander adres) van het apparaat, om continue monitoring en facturering te verzekeren. Als Homie kan assisteren in het verplaatsen van het apparaat voor de gebruiker. Deze service wordt maximaal één keer per twee jaar aangeboden.Indien de gebruiker zelf het apparaat verplaatst zijn het risico en mogelijke kosten voor de gebruiker. Tevens zal de gebruiker transportbouten moeten gebruiken.
4.9 Homie op eerste verzoek onverwijld toegang tot het apparaat te verlenen, zodat Homie de toestand daarvan kan inspecteren en mogelijke problemen kan verhelpen.
4.10 In geval van diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en daarna onmiddellijk Homie een kopie van het proces-verbaal te verstrekken. De klant is zelf aansprakelijk voor de vervangingskosten van het apparaat inclusief de aanschafkosten van het apparaat.
4.11 Het apparaat te beschermen tegen van buiten komende oorzaken (bijvoorbeeld water- of brandschade). De klant is aansprakelijk voor de kosten die Homie moet maken om het apparaat te repareren of vervangen inclusief de aanschafkosten van het apparaat, in het geval van zulke schade tijdens het gebruik.
4.12 Het apparaat niet te verkopen, vervreemden, verhuren of verpanden zonder schriftelijke toestemming van Homie, of op andere wijze te handelen in strijd met de belangen van Homie.
4.13 Homie kan het apparaateigendom en alle rechten en verplichtingen onder de overeenkomst altijd overdragen aan derden.
4.14 Homie toestaan om de verzamelde gebruikersgegevens na anonimiseren te gebruiken voor modellering en onderzoeksdoeleinden, ook in samenwerking met Homie’s zakelijke partners.

5. Tarieven en overige kosten 

5.1 Homie verzorgt gratis bezorging en aansluiting, eventuele reparaties en indien noodzakelijk, vervanging van het apparaat. Homie rekent eenmalig een borg. De borg krijgt de gebruiker terug na beëindiging van het contract wanneer Homie het apparaat in goede staat in ontvangst heeft genomen. Voor een omschrijving van de voorwaarden voor het terugkrijgen van de borg zie 4.3.
5.2 Alle prijzen zijn inclusief btw.

Prijzen wasmachine

Alle prijzen zijn inclusief btw. Prijzen per wasbeurt variëren met het gekozen apparaat, het gekozen verbruik, de gekozen temperatuur en het gebruik van de ECO-stand:

Machine type: Standaard Wastrommel: 7/8kg
Temperatuur  Wasprijzen
Koud wassen € 0,60
20 ° C wassen € 0,70
30 ° C wassen € 0,85
40 ° C wassen* € 1,25
60 ° C wassen* € 1,50
90 ° C wassen € 1,75
Gebruik van de ECO-stand € 0,25 korting
Pompen en centrifugeren Gratis
Maandelijks minimum €13,99

*Bij gebruik van de ECO-stand (alleen beschikbaar voor het katoenprogramma) krijg je € 0,25 korting per was t.o.v. de normale prijs

 

Machine type: Premium Wasmachine (9KG)
Temperatuur Premium Homie
Koud wassen € 0,50
20 ° C wassen € 0,60
30 ° C wassen* € 0,70
40 ° C wassen** € 1,00
50 ° C wassen € 1,15
60 ° C wassen** € 1,25
95 ° C wassen € 1,50
Gebruik van de ECO-stand € 0,25 korting
Pompen en centrifugeren Gratis
Maandelijks minimum €22,99

* Bij gebruik van de 30° ECO-stand (alleen beschikbaar voor het katoenprogramma) krijg je € 0,05 korting per was t.o.v. de normale prijs

** Bij gebruik van de 40° en 60° ECO-stand (alleen beschikbaar voor het katoenprogramma) krijg je € 0,25 korting per was t.o.v. de normale prijs)

Prijzen droger

Prijzen per droging variëren met het gekozen gebruik, de gekozen droogtegraad en het gebruik van de ECO-stand:

 

Droger met 8 KG trommelinhoud
Droogteniveau Droogprijzen
Opfris programma € 0,80
Niveau 1 (strijkdroog) € 1,00
Niveau 2 (kastdroog) € 1,50
Niveau 3 (sterk droog) € 2,00
Niveau 4 (extra droog) € 2,25
Tijdsprogramma, afhankelijk van de tijdsduur tussen € 0,75 en € 2,00
95 ° C wassen € 1,50
Gebruik van de ECO-stand € 0,25 korting
Antikreukstand Gratis
Maandelijks minimum €14,99

 

 

 

 

*Bij gebruik van de ECO-stand (alleen beschikbaar voor het katoenprogramma) krijg je € 0,25 korting per droogbeurt t.o.v. de normale prijs.

 

Wasdroogcombinatie (8kg/4kg)
Vast maandelijks bedrag voor gebruik € 29,99

 

 

Vrijstaande Vaatwasser
Vast maandelijks bedrag voor gebruik € 14,99

 

Vrijstaande koelkast tafelmodel
Vast maandelijks bedrag voor gebruik € 12,99

 

Koel-vriescombinatie
Vast maandelijks bedrag voor gebruik € 24,99

 

Vrijstaande vriezer tafelmodel
Vast maandelijks bedrag voor gebruik € 14,99

 

Homie living

 

Draadloze steelstofzuiger
Vast maandelijks bedrag voor gebruik € 12,99

 

Vast maandelijks bedrag
Brabantia Bo touch Bin € 5,99
Brabantia Bo wasbox € 5,99
Set strijkijzer en strijkplank € 5,99

 

5.3 Homie rekent met een maandelijks minimum verbruik voor het wassen en drogen, waarbij het minimum afhankelijk is van de gekozen contractvorm: Klein of Groot Huishouden. De klant betaalt voor ieder gebruik en dit wordt afgeschreven van het maandelijks minimum. Voor ons Pay-Per-Month model wordt een vast maandelijks gebruiksbedrag gerekend.
5.4 Wanneer het door Homie en/of de klant nodig wordt geacht om langs te komen om een wasmachine of droger te (her)verbinden met internet, mag Homie € 25,- per bezoek in rekening brengen.
5.5 Wanneer Homie helpt bij het verplaatsen/verhuizen van een apparaat, wordt een verplaatsvergoeding in rekening gebracht.
5.6 Indien de klant niet thuis is op het afgesproken tijdstip van een levering, servicebezoek of ophaalbezoek zal Homie de gebruiker € 75,00 kosten in rekening brengen in rekening brengen voor het maken van onnodige logistieke kosten.

6. Facturatie en betaling 

6.1 De gebruiker is het maandelijks (minimum) gebruiksbedrag en de borg verschuldigd vanaf het moment dat de gebruiker de overeenkomst heeft afgesloten. De eerste automatische afschrijving van het maandelijks (minimum) gebruiksbedrag vindt plaats op de installatiedatum. De gebruiker betaalt maandelijks op deze dag het (minimum) gebruiksbedrag vooruit, voorafgaand aan de toepasselijke maand, inclusief een eventueel overschot van de voorafgaande maand.
6.2 De gebruiker betaalt voor de laatste maand alleen pro-rata het gebruiksbedrag voor de dagen dat de gebruiker het apparaat heeft kunnen gebruiken.
6.3 Betaling geschiedt per automatische incasso, uitgevoerd door de Homie B.V. aangewezen derde KUARIO B.V. Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn bankrekening. Deze automatische incasso wordt geautoriseerd middels de eerste (borg)transactie tijdens het bestelproces op de website. Indien Gebruiker het niet akkoord is met een maandelijkse afschrijving kan Gebruiker deze mogelijk laten storneren door tijdig contact op nemen met zijn bank. Indien een automatische afschrijving niet lukt c.q. afgewezen wordt door handelen of nalaten van Gebruiker (bijvoorbeeld indien er niet voldoende gelden op de bankrekening van Gebruiker staan om de afschrijving te effectueren), dan kan Homie aan de Gebruiker de kosten van de niet-gelukte afschrijving in rekening brengen (m.b.t.  kosten van de afhandelaar van de afschrijvingen).
6.4 De borg wordt door Homie B.V. geïncasseerd via KUARIO B.V. onmiddellijk nadat de overeenkomst wordt afgesloten tijdens het plaatsen van een online bestelling, vóór de levering van het Apparaat.
6.5  Indien betaling van het maandelijks (minimum) gebruiksbedrag en/of de borg niet kan plaatsvinden via automatische incasso is de Gebruiker van rechtswege in verzuim en schiet de Gebruiker tekort in de verplichtingen naar Homie. Homie zal de Gebruiker dan verzoeken om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien binnen 14 dagen na het in artikel 6.1 genoemde betalingsverzoek het maandbedrag inclusief eventuele bijkomende kosten, niet door de gebruiker zijn voldaan, kan Homie de vordering uit handen geven. In dat geval dient de gebruiker tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. Bij de buitengerechtelijke incassokosten houdt Homie zich aan de volgende richtlijnen: maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
6.6 Na beëindiging van het contract door Homie worden alle nog openstaande betalingen samen met mogelijk bijkomende kosten tussen de partijen verrekend in een eindafrekening.
6.7 In het geval gebruiker tekort schiet in de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, dan is gebruiker in verzuim en is Homie gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen en het apparaat terug te vorderen.
6.8 Bij niet-tijdige betaling of langdurige offline status van het apparaat is Homie gerechtigd om het apparaat op afstand uit te zetten of te blokkeren, en om verplaatsing, onderhoud en reparatie op te schorten.

7. Contractperiode en annulering

7.1 Homie kan de kredietwaardigheid van de klant toetsen en op basis daarvan extra voorwaarden stellen of weigeren om met de gebruiker een overeenkomst af te sluiten, indien:

A.een negatieve kredietwaardigheid heeft;
B.op één van de Waddeneilanden woont;
C.jonger is dan 18 jaar;
D.geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
E.geen eigen wifi-internetverbinding heeft (indien nodig)
F. Nog openstaande rekeningen heeft bij Homie B.V.
G.niet (langer) voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst;
H.geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat tenzij de bewindvoerder schriftelijk akkoord gaat.

7.2 Deze overeenkomst treedt in werking zodra de gebruiker via de website van Homie een bestelling heeft geplaatst en Homie deze bestelling heeft aanvaard.
7.3. De gebruiker heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst met Homie te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je het product hebt ontvangen. De gebruiker dient contact op te nemen met Homie of gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping (zie pagina 11). Gebruiker wordt alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding. Nadat Homie het apparaat heeft geïnstalleerd, mag Homie de eventuele gemaakte kosten voor het installeren van het product bij gebruiker in rekening brengen. Wanneer de gebruiker binnen de herroepingstermijn gebruik heeft gemaakt van de pay-per-use wasmachine of droger, mogen deze (pay-per-use) kosten voor het gebruik van de dienstverlening ook in rekening worden gebracht. Wanneer er meer met het product is gedaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen, dan mag Homie kosten in rekening brengen. Er is geen terugbetaling van toepassing gezien dat Homie het product gratis heeft afgeleverd. Voor de terugzending dient de gebruiker op eigen kosten het product zelf terug te brengen of -sturen. Standaardprocedure is dat Homie het product ophaalt, waarbij er €75,- retourtransportkosten in rekening worden gebracht bij de gebruiker.
7.4 De gebruikersovereenkomst heeft een minimale looptijd van 6 maanden. Na afloop van deze minimale looptijd wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
7.5 Bij tussentijdse beëindiging gedurende de minimale looptijd zal Homie de minimale maandelijkse gebruiksbedragen over de resterende looptijd van de overeenkomst in rekening brengen bij de klant.
7.6 Homie brengt €75,- aan ophaalkosten in rekening wanneer de gebruiker binnen 12 maanden na levering het apparaat laat ophalen.

7.7 Na de minimale looptijd kan iedere partij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
7.8 Opzeggen door de gebruiker geschiedt schriftelijk via het contactformulier op de website.
7.9 Het overdragen van het Homie apparaat aan een andere gebruiker is alleen mogelijk wanneer het apparaat op dezelfde locatie blijft staan, wanneer Homie tijdig op de hoogte is gesteld door zowel de huidige als toekomstige gebruiker per email en Homie hier goedkeuring voor geeft. De nieuwe gebruiker kan alleen het apparaat overnemen, niet het contract. Bij het overdragen van het apparaat vervallen de eventuele ophaalkosten.
7.10 Alle voorwaarden en prijzen in deze overeenkomst zijn gegarandeerd voor een periode van minimaal 12 maanden na installatie van het apparaat. Prijzen kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met de consumentenprijzenindex en worden 1 maand na kennisgeving van kracht. Ook elke overige (prijs) wijziging wordt van kracht 1 maand na aankondiging. Als de gebruiker de herziene voorwaarden niet accepteert, wordt het contract automatisch beëindigd.
7.11 Indien de gebruiker binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst het apparaat niet of onvolledig heeft teruggeven aan Homie, zal Homie de gebruiker de vervangingswaarde van het apparaat en de eventueel extra gemaakte kosten in rekening brengen. Homie stelt deze waarde eenzijdig vast.
7.12  In het geval de Gebruiker over een Apparaat en een Niet-apparaat/Living product beschikt, dienen beiden altijd tegelijkertijd geannuleerd en geretourneerd te worden. In het geval van een machine overdracht op een nieuwe bewoner dient deze nieuwe Gebruiker alle gehuurde producten over te nemen of dient de huidige Gebruiker het living product zelf te retourneren naar Homie B.V.

 

Heb je meer advies nodig?

Heb je meer advies nodig?